Contact  Proclaimer

  Deze proclaimer is auteursrechtelijk bezit van Sobatech Services BV. Hierop is het auteursrecht van toepassing.
  Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze pagina. Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

  • Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Sobatech Services BV.
  • De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Sobatech Services BV.
  • Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Sobatech Services BV.
  • Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en / of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.
  • Sobatech Services BV. neemt de zorg voor deze pagina serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.
  • Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Sobatech Services BV. kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.
  • Sobatech Services BV. behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.
  • Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  • Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor
   zij bestemd is.